Zvýšení minimální mzdy v České republice

Novinky

Vláda České republiky zvyšuje s účinností od 1. ledna 2015 výši minimální mzdy v České republice na částku 9.200 Kč (tj. přibližně 332 EUR). Současně se zvýšením minimální mzdy dochází rovněž ke zvýšení zaručené mzdy, která bude činit v závislosti na složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané profese odpovídající částku na stupnici od 9.200 Kč do 18.400 Kč (tj. od 332 EUR do 664 EUR).