Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky – zavedení „zaměstnanecké karty“

Novinky

Od 24. 6. 2014 je zaměstnávání cizinců v České republice podstatně jednodušší. Podle nové úpravy postačí státním příslušníkům třetích zemí požádat namísto povolení k zaměstnání a povolení k pobytu pouze o tzv. „zaměstnaneckou kartu", která kombinuje obě povolení. Platnost této zaměstnanecké karty je v zásadě závislá na trvání pracovněprávního vztahu a je zákonem omezena na dobu maximálně dvou let. Tato nová úprava představuje podstatné ulehčení zaměstnávání cizinců jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.