Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 4. 2015

Novinky

Zákon o dani z přidané hodnoty v současné době uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti na následující tuzemská plnění: dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o DPH (tj. různé druhy odpadů), převod povolenek na emise skleníkových plynů a poskytnutí stavebních nebo montážních prací.Nově od 1. 4. 2015 bude režim přenesení daňové povinnosti rozšířen například o následující vybrané zboží: obiloviny a technické plodiny, kovy, včetně drahých kovů, mobilní telefony, integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, notebooky, tablety či videoherní konzole. Režim přenesení daňové povinnosti se použije u výše uvedených zdanitelných plnění (tj. dodání vybraného zboží), pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč. Tento režim platí pouze pro dodání uskutečněná mezi plátci daně s místem plnění v tuzemsku, přičemž povinnost přiznat a zaplatit daň má příjemce plnění.

Nadále platí povinnost plátců uskutečňujících nebo přijímajících plnění v tomto režimu podat (elektronicky), ve lhůtě pro podání daňového přiznání, výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty.