Oficiální večer pořádaný Asociací pro podporu a rozvoj svěřenských fondů

Novinky

Ve čtvrtek 23. 4. 2015 se v hotelu Boscolo Hotel Prague konal oficiální večer pořádaný Asociací pro podporu a rozvoj svěřenských fondů (APRSF). Hlavním cílem bylo představení APRFS, její agendy a činností, kterými se jako sdružení profesionálů v oblasti svěřenských fondů a souvisejících oborů zabývá.

Další plánované akce:

Mezinárodní konference 15. - 16. 5. 2015
„FUNCTIONING OF TRUST"
(organizovaná Centrem právní komparatistiky při PFUK)

Workshop 26. 5. 2015
„České právo SF v porovnání s mezinárodními principy trustového práva – silné a slabé stránky, možnosti a příležitosti"