Česko-saské obchodní fórum s premiérem

Novinky

Dne 12.06.2015 se Mgr. Šárka Gregorová, LL.M. zúčastnila doprovodné podnikatelské mise premiéra České republiky, pana Bohuslava Sobotky, do Saska (Spolková republika Německo). V rámci této podnikatelské mise proběhlo rovněž Česko–saské podnikatelské fórum pro české a saské podnikatele, jehož součásti byla vzájemná bilaterální jednání podnikatelů z obou zemí.