Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou vstoupila v platnost

Novinky

Dne 6. května 2015 vstoupila v platnost smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní v příjmu, jež byla podepsána 22. března 2012 v Bogotě. Ustanovení Smlouvy budou prováděna takto:

a) pokud se jedná o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2016 nebo později,

b) pokud se jedná o daně nevybírané srážkou u zdroje, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2016 nebo později.

Plný text Smlouvy bude v nejbližší době zveřejněn ve Sbírce mezinárodních smluv.