Účast na Evropském summitu v Suzhou

Novinky

Ve dnech 26. – 30. 10. 2015 se zástupci naší kanceláře: partneři Mgr. Aleš Eppinger a Mgr. Šárka Gregorová, LL. M. a vedoucí Asian Desk, Stephenie Hsu, účastní v čínském Suzhou Evropského summitu.Během programu jednotliví zástupci evropských států (vedle České republiky také Německo, Španělsko, Velká Británie, Portugalsko) a USA v Suzhou představí obchodní a investiční příležitosti pro spolupráci mezi Čínou a zúčastněnými zeměmi.