Elektronická evidence tržeb

Novinky

Zřejmě nejdiskutovanější zákon poslední doby, prozatím nebyl schválen. Poslanecká sněmovna odložila jednání na 22. ledna 2016.
V případě přijetí zákona bude nutné všechny transakce v hotovosti v okamžiku zaplacení zaevidovat přes internet do centrální databáze Finanční správy. Vláda chce tímto opatřením bojovat proti tzv. šedé ekonomice.

Vzhledem k obstrukcím ze strany opozice není jasné, kdy, a jestli vůbec, vstoupí zákon v platnost.