Zahraniční okénko

Novinky

V aktuálním vydání zahraničního okénka si Vám dovolujeme představit naši německou partnerskou kancelář GRP Rainer. Tato advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech odvětvích soukromého práva souvisejících s podnikatelskou činností.Kromě obchodního práva, korporátního práva a mnoha dalších se tato advokátní kancelář specializuje rovněž na oblast pracovního práva. O možnosti ukončení pracovního poměru v důsledku nepřiměřené kritiky ze strany zaměstnance vůči zaměstnavateli pojednává článek partnera této advokátní kanceláře, pane Michaela Rainera. Článek je k dispozici pouze v anglickém jazyce.

http://www.grprainer.com/en/legal-advice/employment-law/employment-termination.html