Konference sítě WIRAS v Düsseldorfu

Novinky

Ve dnech 10. - 11.3. 2016 se Ing. Martin Felenda, managing partner..skupiny Schaffer & Partner, účastní konference pořádané mezinárodní sítí německy hovořících poradenských kanceláří WIRAS v Düsseldorfu.