Školení Anwalt.DE

Novinky

V termínu 29. – 30. 4. 2016 se advokátka Schaffer & Partner, Mgr. Šárka Gregorová, LL.M. zúčastnila semináře v Institutu pro právo zemí východní Evropy v Regensburgu na téma promlčení v českém a německém právu.Školení bylo pořádáno ve spolupráci s ANWALT.DE a zúčastnil se ho řada advokátů. Mezi diskutovanýmu tématy bylo například zohlednění českých promlčecích lhůt před německým soudem, promlčení záručních lhůt či širší posouzení promlčecí doby dle německého a českého práva.