Termín splatnosti zálohy na daň z příjmů

Novinky

Zálohy na daň z příjmu právnických osob jsou splatné buď čtvrtletně nebo pololetně. Pokud poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 tisíc, avšak nedosáhla 150 tisíc, platí poplatník zálohy pololetně a to ve výši 40 %. Pokud přesáhla 150 tisíc, platí se zálohy čtvrtletně ve výši 25 %.

Termín splatnosti záloh v obou případech připadá na středu 15. 6. 2016