Méně byrokracie při předkládání dokumentů

7. 7. 2016

Evropský parlament přijal dne 9.6.2016 nařízení, díky kterému výrazně ubývá byrokracie v situacích, kdy je potřeba úřadům či soudům předložit listinu vydanou jiným státem EU. Tak je tomu například tehdy, pokud občan EU hodlá v jiném unijním státě začít podnikat, pracovat, či si založit společnost.

Dosud bylo potřeba ve většině případů listinu opatřit ověřovací doložkou – tzv. apostilou – jakož i úředně ověřeným překladem z cizího jazyka. Tento proces ovšem byl relativně nákladný a zejména časově náročný, což představovalo zbytečné zdržení zejména pro podnikatele, jejichž záměry byly brzděny čekáním na její vyhotovení.

Nařízení členským státům ukládá, aby určité dokumenty - jde zejména o listiny, jako jsou rodné a oddací listy, potvrzení o pobytu či výpisy z rejstříku trestů – byly automaticky uznávány jako pravé, aniž by bylo třeba si tuto doložku opatřovat.

Další novinkou je zavedení tzv. standardních formulářů vydaných příslušným úřadem, které se k dotyčné listině připojí. Tento vícejazyčný formulář bude možno předložit v jiném členském státě. Tímto odpadají náklady a čekání na pořízení úředně ověřeného překladu.

Velkou výhodu znamená nové nařízení například v případech, kdy se předkládá výpis z rejstříku trestů – například při zakládání společnosti – nově tedy bude postačovat si výpis (zpravidla na počkání) nechat vyhotovit u daného úřadu a poté jej dodat orgánu, který jej vyžaduje, namísto několikadenního čekání na jeho apostilaci a překlad.

Je však třeba dodat, že členské státy mají povinnost 2,5 roku, aby předpis implementovaly do svých právních řádů, je tedy otázkou, od kdy bude možno těchto výhod využít.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz