Daň z nabytí nemovitých věcí bude nově povinen zaplatit vždy kupující

Novinky

Od 1. listopadu 2016 nabyde účinnosti nová úprava zákonného opatření Senátu č. 340/2013Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, jež má za následek sjednocení povinnosti uhradit příslušnou daň vždy kupujícím nemovité věci.

Novelizace přináší i další změny týkající se této oblasti. Například dojde k osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí pro územní samosprávní celky, zjednoduší se postup pro určení základu daně u směny a také se ruší institut ručitele za zaplacení vzniklé daně.

Vláda se novým konceptem zákona inspirovala v ostatních evropských zemích a slibuje si od těchto změn možné snížení cen nemovitostí a taktéž administrativní náročnosti pro správce daně. Nezaplacení daně bude touto novelizací pro správce daně snadněji vymahatelné, jelikož informace o poplatníkovi budou lépe dohledatelné.

V případě, že plánujete po účinnosti novelizace zakoupit nemovitou věc, náš daňový tým je připraven Vám s přiznáním k této dani pomoci.