Snížení sazby DPH u novin a časopisů od 1. 3. 2017

Novinky

V rámci novelizace zákona o dani z přidané hodnoty s účinnosti od 1. března 2017 dochází ke změně sazby daně u dodání novin a časopisů. Nově bude dodání novin a časopisů podléhat druhé snížené sazbě 10 %.