Nový systém přidělování věcí soudům má zabránit korupci

Novinky

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán považuje současný systém přidělování věcí jednotlivým soudcům za nevyhovující a navrhuje jeho zásadní změnu spočívající v zavedení automatického generátoru rozdělování spisů. Hlavní důvod proč změnit stávající úpravu pak spatřuje v tom, že dle jeho názoru neposkytuje dostatečné záruky na zachování ústavního práva na zákonného soudce. V současnosti jsou spisy přidělovány soudům podle rozvrhu práce sestavovaného předsedy jednotlivých soudů po projednání se soudcovskou radou na každý kalendářní rok dopředu v rámci tzv. kolečka.

Automatický generátor přidělování věcí má tak podle ministerstva spravedlnosti sloužit k vyloučení případných manipulací s přidělováním věci konkrétnímu soudci či soudnímu senátu. Generátor by spisy rozděloval na základě speciálního algoritmu, jenž bude generovat náhodné čísla, které tedy nebude možné dopředu odhadnout. Navrhovaná úprava je však v české justici vnímána spíše negativně, kdy mnozí kritici zejména uvádějí, že nový systém nezohledňuje specializaci jednotlivých soudů a především jejich vytíženost. Může tak přinést ještě větší nápor na některé soudce než jako je tomu doposud, což by mohlo vést naopak k porušování zákonného práva na vyřízení věci bez zbytečných průtahů. Náklady na instalaci tohoto systému se přitom mají pohybovat v řádech několika milionů korun.

Předložená novela zákona o soudech a soudcích včetně dalších souvisejících právních předpisů spolu se speciální samostatnou vyhláškou je aktuálně v připomínkovém řízení. O podobném návrhu již bylo diskutováno rovněž v roce 2011, nakonec se však od něj ustoupilo.