Rozesílání „pomlouvačných“ emailů se nevyplácí

Novinky

Intriky a pomluvy jsou bohužel často součástí jak běžného, tak i obchodního života každého z nás. Ty společnosti, které se stanou jejich terčem, se mohou proti takovému jednání velmi ostře bránit. Proti zásahům do osobnostních práv a zásahu do dobré pověsti právnických osob se lze bránit v civilním, trestním, nebo také v přestupkovém řízení, které se mnohdy u méně závažných forem nactiutrhačství jeví jako "zlatá střední cesta".

Dle rozhodnutí NS se „Hromadně odeslaný e-mail znějící "Vážený pane, vážená paní, z rozhodnutí vedení je pan J. H. nežádoucí osobou, proto není žádoucí sjednávat obchody se společnostmi ... nebo s fyzickou osobou J. H." hodnotí jako zásah do občanské cti žalobce a dobrého jména dané osoby. Žalovaný v daném případě musel uhradit 50.000,-Kč a rozeslat omluvné emaily.