Nová dávka v péči o člena rodiny

Novinky

Poslanecká sněmovna schválila návrh ministerstva práce a sociálních věcí na zavedení dlouhodobého ošetřovného. Tato nová dávka nemocenského pojištění pomůže od poloviny příštího roku rodinám ve složitých situacích s péčí o nemocného, resp. uzdravujícího se člena rodiny. O ošetřovatelské volno budou moci žádat osoby, které jsou plátci nemocenského pojištění. Budou tím mít možnost postarat se o nemocného, jenž se tak bude moci léčit doma, nikoli ve zdravotnickém zařízení.

Ošetřovné bude náležet nejen nejbližším příbuzným ošetřované osoby, tj. rodičům, prarodičům, dětem, sourozencům a jejich manželům nebo druhům, ale například i strýci nebo neteři ošetřované osoby, případně jiným příbuzným. Široký okruh osob dovolí rodinám svobodně se rozhodnout, kdo a jak bude dlouhodobou péči zajišťovat.