Evidence svěřenských fondů – od 1.1.2018

29. 9. 2017

Svěřenské fondy v České republice dosud nepodléhaly povinnosti zápisu do žádného veřejného seznamu. Protože někdy byla této úpravě vytýkána nedostatečná transparentnost, dochází ode dne 1.1.2018 ke zřízení jejich evidence.

Do evidence bude muset být povinně zapsán každý svěřenský fond – fondy zakládané od ledna vzniknou až dnem zápisu do evidence, starší fondy pak mají půl roku na to, aby se nechaly zapsat, jinak jim hrozí zánik. Zapisovanými skutečnostmi budou zejména označení fondu, identifikace jeho správce, datum vzniku, a co je asi nejpodstatnější, osoba obmyšleného – dokud nebude v evidenci zapsán, nebude mu možno poskytnout žádná plnění.

Ne všechny zapisované skutečnosti však budou veřejné – například identifikace osoby zakladatele a obmyšleného se na veřejnost nedostane. K neveřejným údajům budou mít přístup pouze státní orgány, příp. osoby, které prokáží právní zájem.

Kontrola státu nad svěřenskými fondy se od ledna 2018 zpřísní i v jiném ohledu. Účinnosti totiž současně nabývá novela zákona proti praní špinavých peněz (tzv. AML zákon). Tou se zřizuje tzv. „evidence skutečných majitelů“, do níž bude svěřenský správce povinen nechat zapsat skutečného majitele fondu - tedy fyzickou osobu mající nad činností fondu rozhodující vliv.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up