Jak zdaňovat poskytování ubytování prostřednictví Airbnb

Novinky

V poslední době bylo často diskutovaným tématem zdanění poskytování ubytování přes systém Airbnb  (a jí podobných společností). Daňové nejasnosti vyvstávaly jak v oblasti DPH tak v oblasti zdanění daně z příjmů fyzických osob.

V polovině října uveřejnila finanční správa informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb prostřednictvím internetových platforem, čímž by mělo dojít k vyjasnění řadě otázek. Jednou z nejzákladnějších je, zda se u poskytování ubytování tohoto druhu jedná o příjmy z podnikání zdaňované dle §7 zákona o dani z příjmů (ZDP) nebo o příjmy z nájmu zdaňované dle §9 ZDP. Posouzení, zda se v případě konkrétního příjmu jedná o příjem dle § 7 ZDP nebo § 9 ZDP, je dále zcela zásadní pro určení toho, zda se bude jednat o příjem podléhající evidenci tržeb (EET) či nikoliv. V případě Vašeho zájmu, Vám rádi v dané oblasti pomůžeme.