Rozšíření příjmů ze závislé činnosti podléhající srážce daně

Novinky

Novela zákona přijatá v polovině roku 2017 přinesla rozšíření definice příjmů ze závislé činnosti, které je možné považovat za samostatný základ daně a podléhají zdanění srážkovou daní.  Účinnost této změny je od 1.1.2018 a bude tak poprvé použita při zdanění příjmů ze závislé činnosti za leden 2018.

Nově se za samostatný základ daně pro zdanění srážkovou daní považují

•             příjmy na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výši u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10.000 Kč, nebo

•             příjmy ze závislé činnosti nepřesahují u téhož plátce za kalendářní měsíc 2.500 Kč.

Nové zavedení limitu 2.500 Kč se vztahuje na ostatní příjmy ze závislé činnosti plynoucí mimo dohody o provedení práce. Oba limity jsou na sobě nezávislé, nedají se vzájemně kompenzovat a vznik jednoho základu daně nevylučuje vznik druhého samostatného základu daně. U příjmů ze závislé činnosti spadajících do limitu 2.500 Kč se tak nepřihlíží k příjmům plynoucím z DPP a obráceně.