Mezinárodní smlouvy v oblasti daní a sociálního zabezpečení v roce 2018

20. 2. 2018

Ve sbírce mezinárodních smluv byla dne 12. února 2018 zveřejněna nová česko-tuniská smlouva o sociálním zabezpečení, která také upravuje postavení občanů obou státu v oblasti zdravotního pojištění, poskytování zdravotní péče nebo důchodu. Smlouva vstupuje v platnost od 1. prosince 2017, a tudíž nároky plynoucí z této smlouvy bude možné uplatnit zpětně od tohoto data.

Od 1. ledna 2018 došlo také k rozšíření států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13 Sb. odst. 1 písm. b) zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2018 to budou Malajsie, Monako a Švýcarsko.

V roce 2017 a počátkem roku 2018 podepsala Česká republika hned několik dohod v oblasti daní, které by měly vstoupit v platnost v roce 2018.

Dne 11. dubna 2017 byla v Akkře podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku, a to včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást. V České republice již byl zahájen proces ratifikace smlouvy, aby mohla vstoupit v platnost.

Dne 12. prosince 2017 byla v Praze podepsána dohoda mezi Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji a Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří v Praze týkající se Ustanovení o zamezení dvojímu zdanění a předcházení daňovým únikům v oboru daní z příjmu. Obě země budou připravovat jednostranná opatření, v České republice by měla mít podobu zvláštního zákona, prostřednictvím kterého budou Ustanovení implementována.

Dne 12. ledna 2018 byla v Soulu podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. V České republice již byl zahájen proces ratifikace smlouvy, aby mohla vstoupit v platnost. Tato Smlouva nahradí Smlouvu, která byla podepsána v roce 1992 a kterou se v současné době Česká republika řídí.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up