Evropská komise navrhuje opatření pro spravedlivé zdanění digitální ekonomiky

17. 4. 2018

Dne 21. března 2018 byla Evropskou komisí navrhnuta nová pravidla, mající za cíl zajistit spravedlivý způsob zdanění aktivit evropských podniků v digitálním odvětví.

Tento krok byl podniknut z toho důvodu, že stávající daňová pravidla nezohledňují společnosti, jejichž činnost má globální dosah a virtuální podobu, a které nemají tradiční fyzické zastoupení (například kamenné obchody). Podniků, které získávají své příjmy z digitálních činností, rapidně přibývá a je proto třeba daňové předpisy přizpůsobit této situaci. Protože zatím nebyla stanovena pravidla dohodnutá na celosvětové úrovni, rozhodla se Evropská komise k řešení situace následujícími dvěma návrhy s dopadem pro členské státy EU. 

První z návrhů zavádí koncept digitální (virtuální) stále provozovny, který by měl členským státům umožnit zdaňovat všechny zisky vytvořené na jejich území, i když společnost není v tomto státě fyzicky přítomná. U digitální platformy se bude mít za to, že má stálou virtuální provozovnu, pokud bude splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

- roční příjmy v členském státě přesahují 7 milionů eur;

- má v členském státě za daňové období více než 100 000 uživatelů;

- za daňové období uzavřela s uživateli z řad podniků více než 3 000 obchodních smluv na poskytování digitálních služeb.

Výše zmíněná pravidla budou účinná pouze pro poplatníky z EU a nikoliv pro poplatníky ze třetích zemí - v jejich případě bude záležet na tom, zda koncept digitální stálé provozovny bude obsahovat příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění. Ve směrnici proto nechybí doporučení členským státům, aby v tomto směru upravily své mezinárodní daňové smlouvy.

Druhý návrh zavádí prozatímní 3% daň, jež by se vztahovala na některé digitální aktivity. Tento systém se použije pouze jako dočasné řešení do té doby, než bude zavedena komplexní reforma.

Daň bude uplatňována na příjmy z následujících aktivit:

- z prodeje reklamního prostoru na internetu;

- z digitálních zprostředkovatelských aktivit, které uživatelům umožňují komunikovat s jinými uživateli a které mezi nimi mohou usnadnit prodej zboží a služeb;

- z prodeje dat získaných z informací od uživatelů.

Příjmy z daní by vybíraly ty členské státy, kde se uživatelé nacházejí. Aby menší začínající a rychle se rozvíjející podniky nebyly tímto opatřením zatíženy, daň se bude vztahovat pouze na společnosti

s celkovým minimálním ročním celosvětovým příjmem ve výši 750 milionů eur a příjmy v EU ve výši 50 milionů eur.

Řešení této situace hledá i OECD, které připravuje průběžnou zprávu, již představí v průběhu jara tohoto roku. Konečná zpráva je pak plánována až na rok 2020.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up