Změny v oblasti nemocenského pojištění pro rok 2018

Novinky

S účinností od 1. ledna 2018 vstoupila v platnost novela zákona v oblasti nemocenského pojištění. Tato novela přináší několik změn jak pro zaměstnance, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

U zaměstnanců dochází k zvýšení vyměřovacího základu od 31. dne pracovní neschopnosti. Nově bude zaměstnanci náležet 66 % a od 61. dne pak 72 % denního vyměřovacího základu (dále „DVZ“). Do 30. dne pracovní neschopnosti zůstává nemocenská ve výši 60 % DVZ. Dochází také ke změně rozhodného období pro výpočet DVZ. Z předchozích 7 dnů je to nově alespoň 30 kalendářních dnů.

Novelou byla do zákona zavedena také nová dávka, a to otcovská poporodní péče. O podmínkách pro získání této dávky jsme Vás již informovali v jedné z našich předchozích aktualit.

Velkou novinku se stává zavedení dlouhodobého ošetřovného. Nyní na tuto dávku budou mít nárok i další členové rodiny, kteří s ošetřovanou osobou nežijí ve stejné domácnosti, ale i OSVČ (ty dosud nárok na tuto dávku neměli za žádných okolností). Nadále však platí, že osoba pobírající tuto dávku nebude moci zároveň „ošetřovat“ a vykonávat svoji činnost (tj. podnikat, nebo si přivydělávat na DPP či DPČ). Dálka výplaty této dávky bude 90 kalendářních dnů a bude představovat 60 % DVZ.

V současné době prošel prvním čtením další návrh na změnu zákona z oblasti nemocenského pojištění. Tato novela navrhuje zrušení karenční doby, tedy navrácení vyplácení nemocenské od prvního dne pracovní neschopnosti. O dalším vývoji Vás budeme informovat.