Ohrožení diskrétnosti svěřenských fondů – odradí vyhláška zakladatele trustů?

2. 8. 2018

Svěřenské fondy neboli trusty jsou budovány na principu diskrétnosti, zachování soukromí a anonymity. Do těchto principů (částečně) zasahuje novela občanského zákoníku a zákona o veřejných rejstřících, kterou byla zavedena povinná registrace svěřenských fondů ve speciální evidenci. Od 1.1.2018 vznikají svěřenské fondy zásadně dnem zápisu do této nové evidence, ledaže by se jednalo o fond založený závětí. Evidence svěřenských fondů funguje obdobně jako obchodní rejstřík a je rovněž vedena Krajskými soudy a v Praze soudem Městským.

Jednotlivé údaje, které se zapisují do evidence, stanoví zákon o veřejných rejstřících. Některé údaje zapsané v evidenci jsou přístupné veřejnosti on-line a bez omezení, jiné se sice do evidence zapisují, avšak zpřístupněny mohou být pouze soudům, finančním úřadům, policii apod. Mezi údaje, jež se v evidenci nezveřejňují, patří i údaj o zakladateli svěřenského fondu, tj. údaj o jeho sídlu/bydlišti, datu narození atd. Takové informace se na webové aplikaci evidence trustů zveřejní a zpřístupní široké veřejnosti pouze, pokud k tomu dá zakladatel výslovně svůj souhlas. Úprava evidence svěřenských fondů proto zásadu diskrétnosti ve vztahu k zakladateli, jehož identitu není možné z evidence ze strany běžné veřejnosti zjistit, do určité míry zachovává.

Oproti rejstříkové úpravě evidence nicméně stojí katastrální vyhláška. Na základě vyhlášky se do katastru nemovitostí zapisují i údaje o zakladateli svěřenského fondu. Jestliže si tedy kdokoliv požádá o výpis z katastru nemovitostí ohledně konkrétní nemovitosti, obdrží výpis, na němž je výslovně uvedena osoba zakladatele svěřenského fondu a to vč. její úplné identifikace jako je jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště (resp. IČO a adresa sídla u právnické osoby). Takový stav je nejen v rozporu s principem anonymity zakladatele fondu a diskrétnosti trustů, ale rovněž nekoresponduje s úpravou občanského zákoníku, resp. zákona o veřejných rejstřících, neboť tyto předpisy anonymitu zakladatele fondu v zásadě zaručují.

Jaký je účel daného ustanovení katastrální vyhlášky, která ve srovnání s jinými právními předpisy mnohem hlubším a výraznějším způsobem prolomuje základní principy trustů, z ničeho nevyplývá. Vyhláška přitom ostře narušuje anonymitu zakladatele a zásadu diskrétnosti trustů, která může být pro jejich zakladatele při rozhodnutí, zdali fond založit či nikoliv, zcela zásadní. Z těchto důvodů se nám jeví jako nanejvýš naléhavé, aby příslušná právní úprava katastrální vyhlášky byla co nejrychleji zrušena.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up