Společný majetek – jak chránit práva spoluvlastníků

13. 11. 2018

Máte majetek ve spoluvlastnictví s další osobou? Správa společné věci je v některých případech velice problematická, a to zejména pro spoluvlastníky, kteří mají jen malý podíl na vlastnickém právu a jejichž reálná účast na rozhodování o společné věci může být do značné míry omezena. Na nastíněnou situaci nicméně zákon pamatuje tím, že přehlasovanému spoluvlastníku v záležitostech mimořádné správy dává hned několik způsobů obrany. Může se například domáhat, aby o záležitosti, ve které byl přehlasován, rozhodl soud, nebo aby prohlásil rozhodnutí ostatních spoluvlastníků za neúčinné. Další možností je navrhnout soudu zrušení rozhodnutí – tato možnost však připadá v úvahu pouze v případě, že rozhodnutím hrozí přehlasovanému spoluvlastníku těžká újma.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 192/2017 zabývá mimo jiné tím, zda je přípustné, aby soud poskytl ochranu ve formě zrušení rozhodnutí spoluvlastníků v případě hrozící těžké újmy i za situace, kdy se jedná o věc běžné správy, za jakou je považována například výše nájemného.

Nejvyšší soud dovodil, že i v těchto případech lze za určitých okolností takovou ochranu poskytnout. Bude však třeba vždy vycházet z konkrétních okolností týkajících se případu a v současnou chvíli je z důvodu nedostatku relevantní judikatury vztahující se k nové právní úpravě relativně složité odhadnout, kdy soud takovou ochranu přehlasovanému spoluvlastníku přizná a kdy nikoli, nicméně jako první bude vždy třeba posoudit, zda skutečně hrozí těžká újma. Od této skutečnosti se pak bude odvíjet následná úvaha o tom, jestli okolnosti skutečně vyžadují soudní zásah do spoluvlastnických vztahů ve formě zrušení rozhodnutí spoluvlastníků.

Přestože občanský zákoník umožňuje smluvně upravit režim správy společné věci, jedná se o ne příliš často využívanou možnost. Doporučujeme na tuto variantu myslet, protože jde o velice elegantní a praktické řešení, jehož pomocí se dá snadno předejít velkému množství problému vyvstávajících ze správy společné věci.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz