Změny v kontrolním hlášení

Novinky

Od 1. 4. 2019, resp. od 1. 10. 2019 dochází k drobným změnám v kontrolním hlášení. Tyto změny souvisejí se zrušením ustanovení § 44 zákona o DPH platného do 31. 3. 2019, který se týkal oprav výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení a novelizací ustanovení § 46 a násl. zákona o DPH, který je rozšířen o možnosti opravy základu daně a související daně v případech nedobytných pohledávek. Na základě těchto změn se mění popis sloupce „§ 44“ v oddílech A4 a B2 kontrolního hlášení. Od 1. 4. 2019 se používá uvedený sloupec, jak pro opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky podle § 46 a násl. zákona o DPH, tak i pro opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení započatých ještě před 1. 4. 2019 podle § 44 zákona o DPH účinného do 31. 3. 2019 a to na základě přechodných ustanovení.

Od 1. 10. 2019 dojde v kontrolním hlášení k dalším změnám, kdy příznak „N“ budeme i nadále používat, pokud se nejedná ani o jednu z uvedených oprav, příznak „A“ se bude používat pouze pro opravy výše daně podle § 44 zákona o DPH podle znění zákona účinného do 31. 3. 2019. Nový příznak „P“ se bude používat pro opravy základu daně podle § 46 a násl. dle zákona o DPH.

Od 1. 10. 2019 bude rovněž platná a účinná nová XML struktura kontrolního hlášení. Do tohoto data budou podávána kontrolní hlášení ve stávající struktuře kontrolního hlášení.

Podle informací finanční správy zůstává obsah a struktura formuláře daňového přiznání k DPH beze změn. Mělo by dojít pouze k aktualizaci vybraných názvů a popisů položek formuláře a pokynů k vyplnění daňového přiznání k DPH v souvislosti s novelou zákona o DPH k 1. 4. 2019.