Zákon o zpracování osobních údajů ve vazbě na GDPR s ohledem na přestupky a sankce

Novinky

Přijetím zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, došlo k řadě změn v oblasti přestupků. Za nejvýznamnější považujeme a níže uvádíme tyto:

  • limitace horní hranice pokut, které jsou ukládány veřejným subjektům a orgánům veřejné moci,
  • limitace uložené pokuty s ohledem na zpracování osobních údajů za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkon trestů a ochranných opatření,
  • vyloučení možnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů uložit veřejným subjektům a orgánům veřejné moci správní tresty, což znamená např. nemožnost pokutovat územní samosprávné celky, a
  • skutečnost, že veřejné subjekty a orgány veřejné moci také nebude možné sankcionovat ani za porušení zákazu zveřejnění osobních údajů stanoveného jinými právními předpisy.