Musí prodej „části závodu“ schválit valná hromada?

25. 7. 2019

Zákon o obchodních korporacích zakotvuje povinnost souhlasu valné hromady kapitálové společnosti k převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Vyložit, jaká část závodu podléhá souhlasu, však představuje určité problémy. V podstatě přicházejí v úvahu dva různé výklady, a to materiální – tedy jedná se o významnou část majetku (doposud převažující), anebo formálně materiální, kdy se bude jednat o samostatnou organizační složku, jež je dostatečně významná pro strukturu, předmět podnikání či činnost společnosti. Nové rozhodnutí Nejvyššího soudu přináší odpověď na to, jaký výklad by se měl použít.

Podle Nejvyššího soudu se souhlas valné hromady vyžaduje jen u části závodu, která tvoří samostatnou organizační složka závodu a jež se vyznačuje určitou mírou významnosti pro společnost.  Závěrem je nicméně třeba upozornit na to, že v současné době se v poslanecké sněmovně projednává novela zákona o obchodních korporacích, která – pokud bude schválena – změní termín „část závodu“ na „část jmění“. Tedy zpět k dosavadnímu postupu, tj. schvalování převodu významné části majetku, bez ohledu na to, zda jde o kupní smlouvu, prodej části podniku nebo jinou formu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz