ČTSOK diskutovala spolupráci se Samsunskou obchodní a průmyslovou komorou

Novinky

V pátek 20.9.2019 proběhlo první formální setkání zástupců Česko-Turecké smíšené komory s obchodní delegací ze Samsunské obchodní a průmyslové komory  (SCCI). Předseda představenstva ČTSOK Mgr. Aleš Eppinger a místopředseda představenstva Alper Özmert Esq. spolu s členy SCCI diskutovali možnou spolupráci zejména v oblastech investic do lokální dopravní infrastruktury v městské aglomeraci Samsun a vzájemné podpory a obchodní výměny v zemědělském sektoru s těžištěm v exportu zemědělské techniky do Turecka a importu čerstvé zeleniny a ovoce do České republiky.

Na závěr jednání si pan Eppinger a pan Murzioğlu, prezident Samsunské obchodní a průmyslové komory, předali věcné dary a dohodli se na podpisu memoranda o spolupráci a na vzájemné výměně informací o konkrétních vhodných projektech v České republice a Turecku.