Zaokrouhlování u DPH po 1. 10. 2019

Novinky

Od začátku října začalo platit nové znění zákona, které stanoví, že u hotovostních plateb nevstupuje zaokrouhlování do základu daně. Postup při zaokrouhlování u bezhotovostních plateb ale již v novele zákona řešený není. Finanční správa vydala v této souvislosti informaci, ve kterém potvrzuje, že ani u bezhotovostních plateb nevstupuje zaokrouhlování do základu daně.

Zaokrouhlováním, které není součástí základu daně, se nicméně, jak uvádí výše uvedená informace, rozumí pouze zaokrouhlení na nejbližší celou korunu. Zaokrouhlení na vyšší částku do základu daně vstupuje, a to při obou způsobech platby, tj. hotovostní i bezhotovostní.