Rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

Novinky

Dne 1. 11. 2019 nabývá účinnosti novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšiřuje osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí krom případů úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě také na první úplatné nabytí vlastnického práva u k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě.

Tato jednotka však nehranuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, pokud se nejedná jen o rozdělení či sloučení stávajících jednotek. Zároveň nově jednotka nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklý na základě stavební úpravy nebytového prostoru.

K nabytí vlastnického práva k jednotce musí dojít v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání jednotky nebo jednotky změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.

Touto novelou je vyřešena právní jistota nabyvatelů bytů v novostavbách rodinných domů, že i tato nabytí budou od daně osvobozena. V minulosti byly zaznamenány případy, kdy převážná většina finančních úřadů daň z nabytí nemovitých věcí v těchto případech zpětně vyžadovala s tím, že se osvobození vztahuje jen na nabytí celého rodinného domu, resp. na nabytí bytové jednotky v bytovém domě.   

Novelu zákonného opatření bude možné použít pouze u nabytí vlastnického práva k nemovité věci od 1. 11. 2019 a později.