Novela daňového řádu

Novinky

V současné době je v poslanecké sněmovně projednávána novela daňového řádu, která přináší poměrně významné změny.

Jednou z nich je zrušení pětidenní beztrestné lhůty při pozdním podání daňového přiznání a lhůty pro pozdní úhradu daně. V současné době platí, že daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu z pozdě podaného přiznání až pokud je toto zpoždění delší než 5 pracovních dnů. Novela větu týkající se zpoždění 5 pracovních dnů vypouští a pokuta tedy začíná běžet okamžitě. Uvedená změna má dopad i na pozdní úhradu daně. Úrok z prodlení by se nově počítal hned od prvního dne následujícím po dni splatnosti daně až do jeho zaplacení.