Novela daňového řádu – 2. část

29. 11. 2019

Nedávno jsme vás informovali o probíhajícím schvalování novely daňového řádu. Vzhledem k její rozsáhlosti stojí za to ji věnovat větší pozornost, a proto přinášíme přehled dalších změn, které se novely dotýkají.  

Jednou z nich je zavedení zálohy na daňový odpočet. Jedná se v podstatě o vrácení té části nadměrného odpočtu, kterou správce daně nehodlá prověřovat v rámci postupu k odstranění pochybností, nebo daňové kontroly. V praxi toto znamená, že bude-li např. postup k odstranění pochybností namířen pouze na jediný přijatý daňový doklad, zbylá část nadměrného odpočtu by měla být formou zálohy vrácena plátce standardním způsobem v běžné lhůtě, bez ohledu na to, kdy bude postup k odstranění pochybností ukončen. Aby mohla být záloha na daňový odpočet plátci uhrazena, musí dosáhnout alespoň částky 10 000 Kč.

Novelizace se dotýká i postupu vrácení vratitelného přeplatku

S ohledem na větší přehlednost dochází k reformulaci a k přesunu některých témat týkající se vratitelných přeplatků do samostatných ustanovení. Změnou je stanovení nové výši minimálního limitu pro vrácení přeplatku ze 100 Kč na 200 Kč. Nově není nutné v žádosti o vrácení přeplatku vyčíslit částku, o kterou daňový subjekt žádá a ruší se vydání rozhodnutí správcem daně, čímž by mělo dojít ke zrychlení procesu vracení přeplatků. Nově může správce daně vrátit přeplatek i v hotovosti, ale to pouze do výše 1000 Kč.

Otázka lhůty pro vrácení vratitelného přeplatku se navrhuje přesunout do samostatného ustanovení. Nově se navrhuje změna v délce lhůty pro vrácení vratitelného přeplatku na 15 dnů u žádostí podaných elektronicky. Pro písemně podané žádosti zůstává zachována lhůta 30 dnů.

V této souvislosti je třeba připomenout, že lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku není zpravidla pouze lhůtou pro realizaci platební operace, ale fakticky vymezuje dobu, kterou má správce daně na prověření správnosti podaného daňového přiznání.

Konkludentní vyměření daně by mělo být nově počítáno nikoliv od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání, ale od okamžiku doručení platebního výměru, který je stanoven právní fikcí ve lhůtě 15 dnů. Tímto dochází např. i k posunu lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu ze současných 30 na 45 dní od podání daňového přiznání.

 

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz