Nový zákon o prověřování zahraničních investic

29. 11. 2019

V dubnu 2019 vstoupilo v platnost nařízení EU o prověřování zahraničních investic, jehož hlavním cílem je vytvořit napříč EU jednotný rámec pro prověřování přímých zahraničních investic plynoucích ze zemí mimo EU. V České republice dosud absentuje kontrolní mechanismus pro prověřování přímých zahraničních investic. To se má však změnit s novou právní úpravou v podobě zákona o prověřování zahraničních investic.

Návrh zákona již prošel meziresortním připomínkovým řízení a má být v nejbližší době předložen vládě. Účinnost zákona je předpokládána v průběhu roku 2020.

Nový zákon o prověřování zahraničních investic umožní prověřování investic s ohledem na jejich dopad na bezpečnost ČR a její vnitřní pořádek a monitorovat potencionálně rizikové kapitálové toky proudící do ČR ze zemí mimo EU. Podezřelé transakce, které budou vyhodnoceny jako rizikové, budou moci být zakázány nebo zrušeny, a to i pět let nazpět od dokončení investice. To se však nebude týkat transakcí uskutečněných před účinností zákona.

Současné znění návrhu zákona rozlišuje dvě skupiny investic. První skupinou jsou zahraniční investice vyžadující povolení. Povolení ze strany státu budou před samotnou transakcí potřebovat zahraniční investoři, kteří budou chtít investovat ve strategicky důležitých odvětvích, jako je např. výroba, výzkum, vývoj, inovace vojenského materiálu nebo krizová infrastruktura či vývoj a výroba zboží dvojího využití. Bez povolení nelze zahraniční investici v těchto oblastech uskutečnit.

Do druhé skupiny patří všechny ostatní zahraniční investice, které jsou způsobilé ohrozit bezpečnost ČR nebo její vnitřní pořádek. Takové investice bude možné uskutečnit bez předchozího povolení, avšak s možností prověření z moci úřední, a to po dobu pěti let od jejich dokončení.

Aby se investor vyhnul riziku zrušení investic, bude se moci před uskutečněním investice obrátit na Ministerstvo průmyslu a obchodu s žádostí o konzultaci a nechat investici prověřit. Investor se tak vyhne do budoucna případným komplikacím.

Návrh zákona předpokládá tříměsíční lhůtu mezi platností a účinností zákona, která by měla zajistit zahraničním investorům potřebný čas k přizpůsobení se novým podmínkám investování v ČR.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz