Pozor na „bonus za nemarodění“, hrozí za něj pokuta

29. 11. 2019

Řada českých společností svým zaměstnancům nabízí finanční bonusy za to, že během předem určeného období nemají žádné absence z důvodu nemoci či návštěvy lékaře. Typicky tyto příspěvky činí 200–500 Kč měsíčně. Popularita těchto bonusů navíc narostla v souvislosti se zrušením tzv. karenční doby.

Zaměstnavatelé se však udělováním tohoto bonusu vystavují právním rizikům. Nehrozí ani tolik, že by se zaměstnanec nevyplaceného bonusu domáhal soudní cestou, nejedná se ostatně o velké finanční částky, hrozí ale pokuta ze strany Inspekce práce, například na základě „udání“ nespokojeného zaměstnance. Může se totiž jednat o porušení těchto pravidel dle zákoníku práce:

  • Zaměstnavatel nesmí „používat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců“. A právě u „bonusů za nemarodění“ by se o takovou situaci mohl jednat, neboť o ohrožení zdraví zaměstnance může jít i tehdy, pokud zaměstnanec místo řádného léčebného režimu pracuje.
  • Zaměstnavatel je také povinen dodržovat zákaz diskriminace, a to mimo jiné i z důvodu zdravotního stavu či věku. Dále musí systém odměňování zohledňovat, že všem zaměstnancům za stejnou práci náleží stejná odměna. Není tedy přípustné zaměstnance „selektovat“ na základě kritéria, kterým je případná absence z důvodu nemoci, na kterou mají zaměstnanci navíc právo.

Ačkoliv žádný obdobný případ nebyl soudně řešen, lze určitě zaměstnavatelům doporučit, aby za účelem vyloučení rizika pokuty podobné motivační systémy nezaváděli. Ačkoliv někdy bývají tyto bonusy skrývány za jiná označení, rozhodná je faktická povaha bonusu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz