Za škodu způsobenou společnosti druhým jednatelem odpovídá také ten jednatel, který škodu sice nezpůsobil, ale tohoto druhého jednatele při výkonu funkce nijak nekontroloval

27. 1. 2020
Za škodu způsobenou společnosti druhým jednatelem odpovídá také ten jednatel, který škodu sice nezpůsobil, ale tohoto druhého jednatele při výkonu funkce nijak nekontroloval

Nejvyšší soud se v usnesení sp. zn. 27 Cdo 844/2018, ze dne 18. 9. 2019 zabýval situací, kdy jednatel společnosti po jmenování druhého jednatele tomuto zcela přenechal řízení této společnosti, aniž by současně nastavil kontrolní mechanismy a neprováděl žádnou kontrolu toho, jak je společnost tímto druhým jednatelem spravována a řízena. Ten pak vybíral z účtu společnosti peněžní prostředky a tyto používal pro svoji potřebu.

Už tím, že svojí funkci zastával pouze formálně a plnění povinností statutárního orgánu bez dalšího přenechal druhému jednateli (a tohoto nijak nekontroloval), porušil svou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Soud proto oběma jednatelům uložil povinnost zaplatit společně a nerozdílně insolvenčnímu správci předmětné společnosti částku 2.878.361 Kč s příslušenstvím, a to i přesto, že jeden ze dvou jednatelů sám prostředky nezpronevěřil.

Na odpovědnosti druhého jednatele nic nezměnila ani skutečnost, že to byl právě on, kdo nakonec trestnou činnost páchanou druhým jednatelem odhalil a podal na něj trestní oznámení.

Toto rozhodnutí vysílá jasný signál, že je nezbytné, aby se členové statutárního orgánu výkonu této funkce skutečně věnovali s náležitou pozorností – slovy zákona s péčí řádného hospodáře. Pokud vykonávají funkci pouze formálně, tedy jí fakticky nevykonávají vůbec a obchodní vedení společnosti svěří někomu jinému, musí počítat s tím, že budou svým osobním majetkem odpovídat za špatná rozhodnutí těchto osob, i když se na nich vůbec nepodíleli.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up