Novela zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí

18. 2. 2020
Novela zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí

Na základě schválení návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR se mění s platností od 1.1.2020 podmínky v oblasti osvobození daně z nemovitých věcí.  

Změna se týká především § 4 odst. 1 písmene K)

Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází

  1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně (zde nedochází k žádným změnám)
  2. krajinný prvek skupiny dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství
  3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.

Změny v evidenci ekologicky významných prvků provádí Státní zemědělský intervenční fond. Bližší informace naleznete na adrese: https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_vyznamnych_prvku.

Pro možnost ověření skutečnosti, zda je krajinný prvek zaevidovaný jako ekologicky významný slouží adresa http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/.

 

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up