Rozhodnutí ke zmírnění opatření Koronaviru

20. 3. 2020
Rozhodnutí ke zmírnění opatření Koronaviru

Ministerstvo financí zveřejnilo Rozhodnutí, které by mělo zmírnit negativní dopady daňových poplatníků v souvislosti s vládními opatřeními Koronaviru.

Rozhodnutí zachovává veškeré lhůty pro podání daňových přiznání (DPH i daně z příjmů právnických i fyzických osob) v původních termínech. V případě pozdních podání a plateb budou daňovému subjektu za stanovených podmínek prominuty vyměřené související pokuty a úroky z prodlení.

Prominutí se vztahuje na tyto případy:

Daň z příjmů právnických a fyzických osob

  • Prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob nebo vyúčtování daně z příjmů a daňového přiznání dani z příjmů fyzických osob, pokud k podání přiznání nebo vyúčtování za zdaňovací období 2019 dojde nejpozději dne 1.7.2020.
  • Prominutí úroku z prodlení z pozdní platby daně z příjmů, pokud k úhradě daně dojde nejpozději dne 1.7.2020.
  • Výše uvedené se nevztahuje na pozdní podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybíranou srážkou formou záloh s tím související pozdní platby.
  • Tato prominutí budou uplatněna automaticky za splnění výše uvedených podmínek, aniž by bylo nutné podávat individuální žádosti.

DPH

  • Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, pokud povinnost k související úhradě daně vznikla v období od 1.3.2020 do 31.7.2020.
  • Prominutí úroků z prodlení nebo úroků z posečkané částky.
  • Tato prominutí budou rozhodnuta na základě individuálně podané žádosti, která musí obsahovat důvod a daňový subjekt musí věrohodně prokázat, že prodlení s úhradou daně je způsobeno důsledkem mimořádných opatření. Takovými opatřeními jsou např. doložení vlivu karantény, nemoci, souvisejícího pečování o člena domácnosti nebo např. seznam stornovaných vstupenek/akcí/zájezdů, porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby atd.
  • Prominutí pokuty za pozdně podané přiznání za podmínky, že byl alespoň částečně prominut úrok z prodlení z daně vázající se k tomuto přiznání.

Správní poplatky

  • Prominutí správních poplatků za podání žádosti o prominutí úroků z prodlení, úroku z posečkané částky, žádosti o posečkání úhrady daně a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, za podmínky, že žádost bude podána nejpozději do dne 31.7.2020

 

 

 

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up