Koronavirus a právo – situace v Turecku

21. 5. 2020
Koronavirus a právo – situace v Turecku

Spolu s naším tureckým kolegou z Turkish Desk Vám přinášíme přehled, jak se s koronavirovou krizí po právní stránce vypořádává Turecko.

Za účelem omezení nákazy koronavirem Turecko přijalo opatření, které mají zabránit cestování a shlukování lidí. Kromě obvyklých opatření, jako je dodržování fyzické vzdálenosti a zákazů shromažďováni osob, byla vydána opatření, která míří pouze na určité skupiny obyvatel – tak například osoby mladší 20 let, starší 65 let a osoby trpící chronickými nemocemi nesmí opustit svůj domov, s výjimkou zcela nezbytných případů.  

Současně Turecko přijalo opatření pro podporu zaměstnanosti, proti zdražování zboží (zejména potravin) a také v dalších oblastech života.

K ochraně zaměstnanců je zakázáno, aby zaměstnavatelé dali svým zaměstnancům výpověď a ukončili s nimi pracovní poměr. Výjimkou jsou pouze situace, kdy důvod výpovědi leží na straně zaměstnance – jako je porušení kázně, nemorální chování apod. Zákaz prozatím trvá do 17. července 2020 a může být prodloužen o další tři měsíce.

V případě porušení tohoto zákazu hrozí zaměstnavateli pokuta.

Zaměstnavatelé jsou oproti tomu oprávněni poslat své zaměstnance na nucené neplacené volno na dobu až tří měsíců. Zaměstnanec nemůže z tohoto důvodu dát výpověď z pracovního poměru.

Zaměstnancům, kteří budou poslání na nucenou neplacenou dovolenou, a nemohou tedy čerpat Kurzarbeit (viz níže), stát vyplatí fixně stanovený finanční příspěvek (ca. $ 5,70/den). Finanční příspěvek nepodléhá zdanění (vyjma kolkovného). Stát za zaměstnance uhradí rovněž zdravotní pojištění.

V případě využití kurzarbeitu poskytne stát zaměstnancům podporu ve výši 60 % denního hrubého průměrného výdělku.  

Stejný příspěvek se poskytne i zaměstnancům, jejichž zaměstnavatelé museli trvale ukončit svou činnost.

Za účelem podpory podnikatelů je připraven balíček ke zmírnění dopadů koronavirové pandemií. Stát odloží splácení jistiny a úroků malým podnikatelům, kteří mají úvěru u státní banky Türkiye Halk Bankası A.Ş. Stát bude poskytovat záruky pro úvěry určené pro malé a střední podnikatele nebo také společnostem, které nemají dostatečné zajištění pro získání úvěru. Podpora ve formě přímých úvěrů a  dávek pak míří na zaměstnance ve výrobním sektoru, jejichž zaměstnavatel musel omezit svou činnost, či na rodiny ve hmotné nouzi.

Turecká bankovní asociace přijala doporučení, které by mělo ulehčit podmínky pro udělování úvěrů malým a středním podnikům i jednotlivcům. Úvěrové linky by měly podle doporučení zůstat zachovány a žádosti o restrukturalizaci úvěrů by měly být vyřizovány v co nejkratších termínech.

Co se týče korporací, které mají povinnost konat valné hromady do 3 měsíců po skončení finančního roku, je situace následující: Společnosti mohou posunout nebo dokonce zrušit již svolané valné hromady. Rovněž jsou společnosti ze strany státu vyzvány k tomu, aby konaly své valné hromady pomocí elektronických prostředků, i když jejich stanovy nebo společenské smlouvy tuto úpravu neobsahují.

Turecko také omezilo výplatu podílu na zisku (dividendu) mezi společníky. Toto omezení se týká pouze soukromých společností bez účasti státu. Obchodní společnosti smí svým společníkům nebo akcionářům vyplatit podíl na zisku maximálně ve výši 25 % čistého zisku za rok 2019, a to i tehdy, pokud by o vyplacení vyššího podílu bylo rozhodnuto ještě před nabytí účinnosti příslušného zákona.

Společnosti nesmí vyplatit kumulované zisky z minulých období ani prostředky z rezervního fondu. Rovněž nelze poskytovat zálohu na dividendu. 

Další opatření se týkají daní a soudních řízení.

Platba daní a podání daňových přiznání musí s ohledem na pandemii probíhat výlučně elektronicky – přes „Interaktivní daňovou kancelář“.

Lhůta pro podání přiznání k dani z přijmu a DPH,  jakož i pro úhradu těchto daní byla prodloužena.

V určitých sektorech ekonomiky zřejmě dojde i k odložení plateb týkajících se sociálního pojištění a DPH za měsíc duben až červen o 6 měsíců.

V případě exekučních a insolvenčních řízení, tato byla dočasně pozastavena a nová řízení nebudou zahajována.

Rovněž se staví lhůty pro zahájení řízení (tedy i promlčecí lhůty), i procesní lhůty ve všech typech řízení.

Článek byl zpracován ve spolupráci s naším kolegou Orhanem Baturem Karacibioğlu z istanbulské advokátní kanceláře Aygün Karacibioğlu Law Firm. (http://aygunkaracibioglu.com/).

Chcete-li více informací o možnostech obchodu a investic v Turecku, můžete se rovněž obrátit na Česko-tureckou smíšenou obchodní Komoru, jíž je naše kancelář členem. Komora poskytuje podporu podnikatelům z obou zemí.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up