Koronavirus a právo – právní situace ve Španělsku a obnova činnosti textilního závodu v úpadku pro „obecné blaho“

21. 5. 2020
Koronavirus a právo – právní situace ve Španělsku a obnova činnosti textilního závodu v úpadku pro „obecné blaho“

Ve spolupráci s naší španělskou partnerskou kanceláří Vám přinášíme přehled, jak se s koronavirovou krizí po právní stránce vypořádává Španělsko.

Španělská vláda vyhlásila pohotovostní stav na základě královského dekretu.

 

Obdobně jako v jiných zemích EU, i ve Španělsku mohou zaměstnavatelé požádat o kurzarbeit. Zdali zaměstnavatelé v rámci kurzarbeitu zkrátí svým zaměstnancům pracovní dobu nebo pozastaví platnost pracovních smluv, záleží na okolnostech. Rozhodující je, zdali příčina spočívá ve vyšší síle nebo se jedná o příčinu hospodářské, technické, organizační či výrobní povahy.

Pokud podnikatelé žádají o kurzarbeit, musí se zavázat současně k tomu, že min. po dobu 6 měsíců poté, co opětovně zahájí činnost svého závodu, zachovají pracovní místa a nepropustí své zaměstnance.

Ve Španělsku byla v rámci přijatých opatření v souvislosti s pandemií odložena splatnost některých daní a poplatků – a to na buď na úrovni celé země, nebo na úrovni autonomní madridské oblasti. Jedná se o darovací daň, dědickou daň, daň z převodu, poplatky za odpad a hrací automaty a daň z osvědčených právních jednání (ITP/AJD).

Podnikatelé, kteří se dostanou do úpadku, jsou po dobu vyhlášeného pohotovostního stavu osvobozeni od povinnosti podat insolvenční návrh.

Pokud návrh na zahájení insolvenčního řízení podá věřitel, soudy návrh projednají až po uplynutí dvou měsíců po ukončení pohotovostního stavu.

Dlužník, který oznámil soudu začátek vyjednávání s věřiteli ohledně refinancování, mimosoudního vyrovnání anebo předčasného insolvenčního plánu, je po dobu pohotovostního stavu rovněž zbaven povinnosti podat insolvenční návrh.

V souvislosti s insolvencemi nastal ve Španělsku zcela výjimečný a mimořádně pozoruhodný případ. Jeden textilní závod z oblasti Valencie procházel insolvenčním řízení – neměl už žádné zaměstnance a nevyvíjel žádnou činnost. Stále však měl platné oprávnění k provozování svého podnikání a k dispozici výrobní zařízení, které bylo plně funkční.

S ohledem na nouzovou situaci ve zdravotnictví dovolil obchodní soud ve Valencii, aby výrobní činnost závodu byla znovu obnovena. V závodě se tak začalo vyrábět ochranné oblečení pro zdravotnický personál. Pracovníci se na výrobním procesu podíleli bez nároku na odměnu a na vlastní riziko. Zpracovávaný materiál byl dodán zadarmo a rovněž zhotovené ochranné obleky byly zdravotníkům poskytnuty bezplatně.

Soud ve svém rozhodnutí výslovně uvedl, že sociální funkce insolvenčního řízení dovoluje, aby v řízení byl vedle zájmu věřitelů na uspokojení jejich pohledávek zohledněn i zájem na veřejném blahu. Z tohoto důvodu soud dočasné obnovení výrobní činnosti závodu povolil.

Článek byl zpracován ve spolupráci se španělskou kanceláři MONEREO MEYER ABOGADOS, S.L.P se sídlem Alfonso XII, 30, 28014 Madrid (a rovněž v Barceloně a Palma de Mallorca). Více na https://www.mmmm.es/en/.

 

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up