Budapešť pod rouškou aneb jak s koronavirem zápolí Maďarsko

27. 5. 2020
Budapešť pod rouškou aneb jak s koronavirem zápolí Maďarsko

Spolu s naší partnerskou kanceláří z Budapeště, BUDLEGAL ATTORNEYS AT LAW, Vám přinášíme přehled, jaké právní a daňové prostředky nasadilo Maďarsko v boji proti pandemii a jejím hospodářským důsledkům.

Od 11.03.2020 v Maďarsku trvá nouzový stav. Klíčovou roli má vláda, která je oprávněna k vydávání dekretů, jimiž může pozastavit platnost některých zákonů či stanovit odchylky z jejich použití. Dekrety pozbývají platnosti, jakmile skončí nouzový stav. 

S ohledem na pozitivní epidemiologický vývoj se původní celostátní karanténa od 04.05.2020 omezila pouze na území hlavního města Budapešť a oblast Pešťské župy. Podobně jako v jiných zemích se opatření silně dotýkají maloobchodu a stravovacích zařízení - v době mezi 15:00 až 6:00 musí být tyto provozovny uzavřeny.

Rovněž jsou omezena shromáždění více osob či sportování a kulturní události. Zavřeny zůstávají knihovny, divadla a kina. Žáci a studenti musí vyčkat, než se otevřou školy a univerzity.

Obyvatelé jsou povinni zůstat ve svých domovech a vycházet smí pouze z nezbytných důvodů, jako cesta do práce, za nákupy, či za lékařem. Při návratu z ciziny musí podstoupit povinnou 14denní karanténu. Toto se neuplatní, pokud jde o návrat z bezpečné země – v útlém seznamu šestí zemí figuruje i Česká republika.

V boji proti ekonomickým problémům v souvislosti s pandemií rozhodla maďarská vláda dále i o daňových úlevách pro sektory, které jsou pandemií nejhůře postiženy. Úlevy se týkají i odvodů za zaměstnance, vyjma zdravotního pojištění ve výši 4 %, které je sice stále nutné platit, nicméně jeho splatnost lze odložit až o 60 dnů od skončení nouzového stavu, pokud by jeho uhrazení v řádném termínu představovalo pro podnikatele příliš velkou zátěž.

Snižuje se pak i výše některých dalších druhů odvodů (např. daň na malé podniky, odvody zaměstnavatelů a OSVČ), a to v řádu procent.

Z hlediska procesu výběru daní se pak zkracuje lhůta pro vrácení DPH; posunuje se rovněž lhůta pro podání daňových přiznání z 31.05.2020 do 30.09.2020.

I Maďarsko zavádí tzv. Kurzarbeit. Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou dohodnout na dočasném snížení počtu hodin, které zaměstnanec napracuje, zbývající doba se považuje za čas pro „osobní rozvoj“. Za tuto dobu zaměstnanci náleží náhrada mzdy – a na tuto náhradu stát poskytne příspěvek ve výši až 70 %. Je ale nutné prokázat, že omezení pracovního úvazku souvisí s nouzovým stavem. Další příspěvky na mzdy obdrží zaměstnavatelé, kteří provádějí výzkumnou činnost.

Zaměstnavatelé také mohou zaměstnanci nařídit práci z domova i bez jeho souhlasu. Rozšiřují se také jejich pravomoci v oblasti kontroly zdraví zaměstnanců.

Za účelem ochrany nájemců bytových i podnikatelských prostor byl přijat zákon, který zakazuje udělení výpovědi z nájmu, a to až do 30.06.2020. Po tuto dobu není ani možné zvyšovat nájem.

V maďarské právní komunitě se aktuálně vede živá diskuze, jaké bude mít pandemie důsledky v oblasti plnění smluv. Dle maďarského občanského zákoníku má totiž smluvní strana, která měla plnit a neplnila, povinnost druhé straně nahradit škodu. Výjimkou jsou právě případy tzv. vyšší moci. V případě trvalé nemožnosti plnit je pak možné se ze závazku zcela vyvázat. Pandemie však sama o sobě bez dalšího nepředstavuje vyšší moc a proto je vždy nutné vyhodnotit dle okolností případu, zda konkrétní smluvní strana skutečně mohla plnit či nikoliv.

Určité omezení se týká věřitelů, kteří své nároky uplatňují cestou exekuce – všechna exekuční řízení se pozastavují a budou obnovena až šestnáctým dnem po skončení nouzového stavu.

Bylo také vyhlášeno moratorium na všechny druhy úvěrů. Jejich splatnost se odkládá do 31.12.2020 a od 19.03.2020 není možné sjednat úrokovou sazbu ve vyšší výši, než je 5 % nad základní úrokovou mírou národní banky.

V Maďarsku již 7 let funguje systém úvěrů pro malé a střední podniky. V souvislosti s pandemií probíhá úsilí o zlepšení jeho dostupnosti pro co nejvyšší okruh subjektů. Střední a velké společnosti zase mohou těžit z jednorázového grantu v případě, že se zaváží k dalším investicím na území Maďarska.

Článek byl připraven ve spolupráci s  BUDLEGAL ATTORNEYS AT LAW, prestižní budapešťskou advokátní kanceláří zaměřenou na obchodní a občanské právo. Více na www.bud-legal.hu.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up