Koronavirus a právo – právní situace v Řecku

8. 6. 2020

Ve spolupráci s naší řeckou partnerskou kanceláří Vám přinášíme přehled, jak se s koronavirovou krizí po právní stránce vypořádává Řecko.

V Řecku byla nejdůležitější nouzová opatření přijata legislativními rozhodnutími zde dne 11.03.2020 a 20.03.2020, jakož i prostřednictvím společných rozhodnutí ministrů hospodářství a práce a sociálních věcí.

V boji proti pandemii COVID-19 přijala řecká vláda přísná opatření ke zpomalení šíření viru, která vedla k omezení svobody volného pohybu přes hranice, volného pohybu na veřejnosti a svobody shromažďování. Od 19. března 2020 byly zakázány veškeré veřejné události a setkání o více než 10 osobách, a to pod pokutou ve výši až 150 €.

Dne 23. března 2020 byl vyhlášen celostátní zákaz vycházení z domova s výjimkou nezbytných cest do práce a z práce, do lékárny, k lékaři, na nákup potravin, venčení domácích zvířat, venkovních sportovních aktivit a poskytování pomoci lidem v nouzi. Možné bylo konat svatby a pohřby (maximálně však do 10 lidí).

Vzdělávací instituce, soukromé a státní instituce, rovněž i muzea, divadla, soudy, kina, sportovní studia, kluby, hřiště, archeologická naleziště, turistická ubytování a komerční obchody byly uzavřeny. Otevřeny zůstaly pouze supermarkety, obchody s potravinami, banky, lékárny, optiky, benzinové stanice, autoservisy a opravny kol.

V rámci těchto přísných opatření dále vláda vyzvala obyvatelstvo k omezení společenského kontaktu. Mnoho zaměstnavatelů se na základě vlastního uvážení rozhodlo, že zaměstnanci budou pracovat z domova, aby mohli pokračovat v práci, aniž by byli fyzicky přítomni na pracovišti.

Z důvodu pandemie byly zavedeny nové pozměněné pracovní podmínky. Zaměstnavatelé, jejichž podnik musel být uzavřen, přičemž nebylo možné, aby zaměstnanci vykonávali práci z domova, měli možnost pracovní smlouvy po dobu povinného uzavření podniku pozastavit. Zaměstnavatel během období, co byla pracovní smlouva postavena, nemohl pracovní poměr ukončit a současně se zavázal zachovat stejný počet zaměstnanců i po uplynutí doby, na kterou byly smlouvy pozastaveny.

Podniky, jejichž provoz byl na základě přijatých vládních opatření dočasně pozastaven, a zaměstnanci těchto podniků, kterým byla pozastavena pracovní smlouva, mohli v měsíci březnu a dubnu 2020 zaplatit pouze 60% nájemného (tj. byli osvobozeni od placení 40% z celkové částky splatného nájemného za tyto měsíce).

Ministerstvo financí přislíbilo postiženým podnikům okamžitou finanční pomoc. Od 18. března 2020 řecká vláda oznámila různá opatření v oblasti hospodářské pomoci, např. vratné zálohy. Pro podporu malých podniků byla v souladu s ministerským rozhodnutím zřízena nezávislým úřadem pro veřejné příjmy digitální platforma „myBusinessSupport“, která pomáhá malým a středním podnikům. Vratné zálohy byly vypláceny podnikům přímo bez účasti bank. Podpora ve formě vratných záloh bude poskytována do 30. června 2020 a měla by pomoci zajistit provozuschopnost malých a středních podniků i po koronavirové krizi.

Podniky, které utrpěly v letošním roce v důsledku pandemie ztrátu, mohli od začátku května obdržet od banky půjčku až ve výši 25% jejich ročního obratu. Například společnost s ročním obratem 100 000 EUR, která chtěla získat půjčku ve výši 25 000 EUR, obdržela 80% této částky od ministerstva pro rozvoj.

Zasažené podniky si dále mohou do konce července pozastavit daňové a pojistné povinnosti, a to bez úroků z prodlení nebo uložení sankcí. Plné sociální zabezpečení zaměstnanců bylo po dobu 45 dnů po jejich nominální mzdě hrazeno ze strany státu.

Veškerá soudní řízení byla v Řecku od 14. března do 27. dubna 2020 pozastavena a většina soudních sporů a rozsudků tak byla odložena. Došlo k přerušení téměř všech procesních lhůt. Po dobu účinnosti vládních opatření k zabránění šíření viru byla pozastavena též veškerá insolvenční a exekuční řízení.

Tak jako většina evropských zemí začalo i Řecko začátkem května s postupným uvolňováním krizových opatření.

Článek byl zpracován ve spolupráci s Vicky Athanassoglou – advokátkou se sídlem v Athénách, 4 Karagiorgi Servias 4, a Düsseldorfu, Prinz-Georg-Str. 91. Více na www.vaplaw.eu

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz