Jak se s vlnou koronaviru vyrovnává Izrael

30. 7. 2020
Jak se s vlnou koronaviru vyrovnává Izrael

Přehled o tom, jak se s koronavirovou krizí po právní stránce vypořádává Izrael, Vám přinášíme ve spolupráci s naší izraelskou partnerskou kanceláří.

Během koronavirové krize byly 15. března 2020 v Izraeli aktivovány nouzové předpisy.

Vzhledem k tomu, že čas od času Izrael bývá v nouzových situacích kvůli geopolitickému stavu v regionu Blízkého východu, má ohledně vyhlášení nouzového stavu vláda plnou flexibilitu. Na zákonnost a odůvodněnost nařízení nouzového stavu dohlíží izraelský Nejvyšší soud a též i izraelský parlament Kneset.

Během vyhlášeného nouzového stavu zůstala zásadní odvětví izraelské ekonomiky nadále plně funkční. Jednalo se například o supermarkety, dodávky potravin, nemocnice, lékárny, poštu a základní služby (pohotovostní, obecní, policejní, lékařské a ambulanční, či svoz odpadu). Bez omezení dále fungoval vojenský a obranný sektor a další pro ekonomiku kritická odvětví jako hi-tech průmysl (technologický sektor) a stavební průmysl.

Všechny podniky, které zůstaly v provozu, byly povinny dodržovat přísné pokyny a omezení vyhlášená ministerstvem zdravotnictví. Ostatní podniky byly vyzvány, aby jejich činnost byla snížena na minimum a zaměstnancům nařízena práce z domova. Doporučeno rovněž bylo, aby se lidé zdrželi sociálních kontaktů a dodržovali pravidla bezpečného společenského odstupu.

Omezení byla v čase upravována dle konkrétní epidemiologické situace. V době, kdy platila nejpřísnější opatření, bylo zakázáno vzdalovat se od svého bydliště více než na 100 metrů, ledaže se jednalo o zajištění potravin a léků.

V souvislosti s koronavirovou krizí rušilo mnoho zaměstnavatelů pracovní místa nebo dávalo zaměstnancům pracovní volno. Většina zaměstnanců je pro případ nezaměstnanosti pojištěna Národním bezpečnostním institutem. V současnosti tak od Národního bezpečnostního institutu dostává platby přibližně 1 milion osob.

Ze strany vlády obecně nedochází k zásahům do soukromoprávních ujednání. Jednotlivé smlouvy tak musí být posuzovány vždy dle svého obsahu. Izraelská advokátní komora vydala prohlášení, že nájemní smlouvy (rezidenční) zůstávají zcela nedotčeny a smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mohou být ukončovány například pouze v případě obchodů, které jsou součástí nákupních center a u kterých se očekává, že nebudou moci fungovat po delší časové období. Vláda též vyzvala banky, aby povolily několikaměsíční odklad splátek.

Na podporu ekonomiky byl vyhlášen komplexní plán, na který byly vyhrazeny prostředky ve výši 80 mld. NIS (přibližně 22.3 mld. USD). Součástí plánu je poskytování půjček, záruk, dotací a vytváření pracovních míst. Vláda přistoupila také k odpuštění městské daně pro některé sektory ekonomiky (plně i částečně).

Existují 4 hlavní pilíře plánu:

  • 10 mld. NIS na zvláštní výdaje na zdravotnictví;
  • 20 mld. NIS jako podpora pro zaměstnance a živnostníky, z toho 17 mld. NIS na podporu v nezaměstnanosti;
  • 32 mld. NIS pro malé a střední podniky;
  • 8 mld. NIS na podporu ekonomiky po odeznění krize.

Izrael dále zavedl několik opatření týkajících se daňové legislativy. Jedná se zejména o odložení placení daní, vratky již zaplacených daní a dotace daňového úřadu na podporu podniků a zaměstnanců.

V nedávné době vstoupil v Izraeli v účinnost nový insolvenční zákon, který pamatuje i na krizové situace. V současnosti je celý právní systém v krizovém režimu, takže je většina insolvenčních řízení pozastavena. Nový insolvenční zákon detailně popisuje možnosti na ochranu fyzických osob, společností a věřitelů a umožňuje ekonomické zotavení, nebo restrukturalizaci. Očekává se nárust insolvenční aktivity, zejména v odvětvích, která byla nejvíce zasažena pandemií. Izrael má v úmyslu vyrovnat se s tímto nárustem pomocí grantů a dotací. V současnou chvíli je tedy na manažerech společností, aby podnikli takové kroky, které jim umožní využít právní ochrany, kterou jim nový zákon poskytuje. V případě, že společnosti upadnou do insolvence, budou muset prokázat, že podnikly veškeré kroky ke zmírnění dopadu pandemie na společnost.

Článek byl zpracován ve spolupráci s Paz Itzhaki-Weinberger – advokátem se sídlem v Tel-Aviv, 74 Menachem Begin Rd., Moya House, 3rd Floor. Více na www.piwlaw.com nebo paz@piwlaw.com.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up