Nový liberační balíček

Novinky

Ministerstvo financí představilo ve středu 14.10.2020 velký liberační balíček, který má pomoci podnikatelům, jejichž nadpoloviční část příjmů pochází z vládou zakázaných nebo omezených činností. Jedná se tedy např. o provozovatele restauračních zařízení a barů, pořadatele koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, cirkusů a varieté, poutí, kongresů, veletrhů, provozovatele vnitřních sportovišť, umělých koupališť, wellness zařízení, zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů a zámků.

Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově u plateb, k jejichž splatnosti došlo v období říjnového nouzového stavu:

  • odloženy úhrady daně z přidané hodnoty (DPH),
  • je jim prominuta záloha na daň z příjmů fyzických a právnických osob,
  • a také zálohy na daň silniční,

Bližší informace byla zveřejněny na webových stránkách "Finanční správa". S případnými dotazy či nejasnostmi Vám rádi pomůžeme.