Kolize práv věřitelů – výhrada vlastnictví versus zajišťovací převod práva

Novinky

Na webových stránkách Advokátního deníku, vydávaného Českou advokátních komorou, byl publikován náš článek, který se podrobně věnuje rizikům pro věřitele v insolvenčním řízení a na konkrétním případu poukazuje na problémy způsobené protichůdnými právy věřitelů, která se střetávají v insolvenčním řízení. Jednomu svědčí výhrada vlastnického práva a druhému zajišťovací převod vlastnického práva, a to ke stejným věcem. V popisovaném případu figuruje také zahraniční prvek, který vnáší kolizi různých právních řádů a jejich požadavků na sjednání např. zmíněné výhrady vlastnického práva.

Článku by měli svou pozornost věnovat zejména (zahraniční) podnikatelé, kteří k zajištění svých pohledávek používají výše uvedené instituty.

Více se dozvíte v našem článku pod odkazem:  https://advokatnidenik.cz/2020/10/23/kolize-prav-veritelu-vyhrada-vlastnictvi-versus-zajistovaci-prevod-prava