Jak naložit v daňovém přiznání s příjmy přijatými fyzickými osobami z Covid-19 programů

18. 3. 2021
Jak naložit v daňovém přiznání s příjmy přijatými fyzickými osobami z Covid-19 programů

Příjmy osvobozené od daně z příjmů tj. neuvádí se do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob:

  • Kompenzační bonus pro podnikatele – jedná se o daňový bonus, který je dle §4 odst. 1) písm. zj) zákona o dani z příjmů osvobozen.
  • Ošetřovné pro OSVČ – jedná se o dotaci, která je osvobozena od daně z příjmů dle speciálního ustanovení obsaženém přímo v zákoně č. 159/2020 Sb. a 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu.
  • Dotace z programu Antivirus poskytnutá OSVČ se zaměstnanci – jedná se o dotaci přijatou jako plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti, které jsou od daně z příjmů osvobozeny dle §4 odst. 1) písm. h) zákona o dani z příjmů.  Důležitá informace k tomuto příspěvku je, že jelikož se jedná o příjem od daně osvobozený, tak i výdaje, které s ním souvisejí jsou daňově neúčinné (dle §25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů.)
  • Jednorázový příspěvek důchodcům, tzv. „rouškovné“ - příspěvek ve výši 5.000,- Kč je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob podle §4 odst. 1) písm. i) zákona o dani z příjmů.

Zdanitelné příjmy tj. zahrnují se do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob:

  • Ostatní dotace přijaté v souvislosti s COVID-19 – zejména se jedná COVID - BUS, COVID - NÁJEMNÉ, COVID - GASTRO, COVID - UBYTOVÁNÍ, COVID - SPORT, COVID – KULTURA.

Jelikož se jedná o provozní dotace neinvestiční povahy (tj. nejsou určeny na pořízení hmotného majetku), nelze je dle §4 odst. 1) písm. u) zákona o daních z příjmů osvobodit. Jedná se o zdanitelný příjem, který je nutný zahrnout do daňového přiznání. Fyzická osoba může výdaj, který je prokazatelně vynaložený a krytý touto dotací, uplatnit jako daňově uznatelný.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up