Odměňování osob blízkých statutárnímu orgánu společnosti s ohledem na novelu zákona o obchodních korporacích

30. 3. 2021

Do 31.12.2020 stanovil Zákon o obchodních korporacích, že mzdu i jiné plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě blízké členu statutárního orgánu, lze poskytnout pouze se souhlasem orgánu, který schvaluje smlouvu o výkonu funkce (tedy v případě společnosti s ručením omezeným se bude jednat o valnou hromadu). Přijetím novely Zákona o obchodních korporacích však od 1.1.2021 předmětné ustanovení bylo bez náhrady zrušeno.

Nicméně je třeba i po zrušení schvalovacího procesu valnou hromadou přihlédnout k pravidlům o střetu zájmu, která jsou v Zákoně o obchodních korporacích také upravena, jelikož tato zůstávají i po novele zachována. Odměňování osob blízkých statutárnímu orgánu takovým konfliktem pravděpodobně bude. Zákon v případě střetu zájmu vyžaduje pouze informování – a to buď kontrolního orgánu (dozorčí rady), je-li zřízen, jinak nejvyššího orgánu – tedy valnou hromadu. Výše uvedené tak nepodléhá schválení, ale pouhému oznámení. Na základě takového oznámení však může dojít k pozastavení výkonu funkce takového člena statutárního orgánu. I pokud k tomu nedojde, člen statutárního orgánu musí jednat s péčí řádného hospodáře.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up