„Obstarání bytové výstavby“ pro účely odpočtu úroků z úvěru

29. 4. 2021

V souvislosti se změnou výše odpočtu úroků z úvěrů pro bytové potřeby z 300 000 Kč na 150 000 Kč u poplatníků daně z příjmů fyzických osob bychom rádi upozornili na koordinační výbor č. 570/27.01.21, který se zabývá problematikou rozhodného okamžiku pro uplatnění „původní a nové“ výše úroků. Dle přechodného ustanovení příslušné novely č. 386/2020 Sb. platí, že došlo-li k obstarání bytové potřeby financované z úvěru před 1. 1. 2021, bude aplikována původní úprava a odečíst od základu daně tak bude možné zaplacené úroky i nadále v úhrnné výši 300 000 Kč. Pokud však k okamžiku obstarání bytové potřeby financované z úvěru dojde (došlo) v době od 1. 1. 2021, pak bude možné odečítat ve zdaňovacím období úroky pouze do výše 150 000 Kč. KOOV se detailně zabývá možnými výklady pojmu „obstarání bytové výstavby“ v co možná nejširším pojetí. Z vyjádření GFR je nicméně patrné, že výklad „obstarání bytové výstavby“ se v rámci novely nijak nemění a nerozšiřuje a rozumí se jím okamžik naplnění zákonných definičních znaků jednotlivých druhů bytové potřeby uvedených v ZDP. Ze závěrů např. vyplývá, že uzavření úvěrové smlouvy či soustavná činnost směřující k obstaraní bytové potřeby nelze bez ostatního za takový okamžik považovat.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz