Covidpas neboli očkovací průkaz v ČR

12. 5. 2021

Aktuální situace ohledně onemocnění Covid-19 se neustále vyvíjí a všichni doufáme, že se bude nejen v rámci ČR, ale celosvětově, zejména v návaznosti na postupující proočkovanost zlepšovat.

Covid pas neboli Evropský COVID certifikát by měl Evropský parlament schválit v červnu (mezi 7.-10.6) a platit by měl nejpozději začátkem léta, tedy ještě v červnu – případně v červenci. Digitální zelený průkaz, jak se také Covid pas označuje, by měl nejpozději koncem června 2021 zajistit bezpečný a volný pohyb po zemích EU během letní turistické sezóny. Bude vydáván ve dvou jazycích (například český a anglický), ve dvou podobách (elektronický i papírový) a s informací, zda je jeho držitel očkován, otestován nebo překonal COVID (v takovém případě potvrzení platí 3 měsíce). Certifikát bude mít podobu QR kódu. Kód bude obsahovat informace, jako je jméno, datum narození a informaci o zdravotním stavu člověka ve vztahu k onemocnění COVID-19, tedy zda onemocnění překonal, zda byl očkován nebo má negativní PCR či antigenní test. V ČR již nyní funguje aplikace Covidpass, což nicméně musím od EU-certifikátu odlišit.

V souvislosti vystavením Covid pasu, ale již řadu týdnů probíhajícím povinným testováním zaměstnanců je často diskutovaná otázka ochrany osobních údajů dotčených osob. Zaměstnavatelé mají povinnost prověřovat zaměstnance na pracovišti na přítomnost viru covid-19. Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je zaměstnavatel v souvislosti s provedeným testování oprávněn uchovávat pouze jméno a příjmení zaměstnance, číslo pojištěnce (nejčastěji rodné číslo), údaje o zdravotní pojišťovně zaměstnance, údaje o přesném čase provedení testu a samozřejmě jeho výsledek. K zpracovávání těchto informací není třeba souhlasu zaměstnance, neboť tyto informace jsou zpracovávány na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Pro úplnost je třeba dodat, že zaměstnavatel musí zaměstnance ve vztahu k citlivým osobním údajům řádně třeba poučit a toto poučení zpětně prokázat.

Nicméně souhlas zaměstnance se samotným provedením testu již nezbytný je a nelze zaměstnance testovat proti jejich vůli. Pokud by se zaměstnanec odmítl podrobit testu, aniž by prokázal nepřítomnost viru covid-19 jiným způsobem, jedná se z jeho strany o porušení pracovních povinností.  Pokud v takovém případě nedojde k dohodě se zaměstnancem např. na čerpání neplaceného volna či dovolené, bude se jednat o neomluvenou absenci zaměstnance.

V souvislosti s Covid pasem se objevily i další otázky týkající se ochrany osobních údajů. Dne 09.04.2021 zveřejnil k této otázce své stanovisko ÚOOÚ, ve kterém upozornil na možná rizika, která vyplývají ze zavedení tzv. očkovacích pasů.

Společné stanovisko k tzv. Covidpasům vydali rovněž Evropský sbor pro ochranu osobních údajů a Evropský inspektor ochrany údajů. V tomto společném stanovisku obě instituce zdůraznily, že používání digitálního zeleného certifikátu nesmí v žádném případě vést k přímé nebo nepřímé diskriminaci fyzických osob a musí být plně v souladu se zásadami nezbytnosti, účelnosti a přiměřenosti.

S platností ode dne 11.05.2021 platí pro vyjmenované provozy (holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže) povinnost vést evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu:

  • identifikace zákazníka (jméno, příjmení),
  • kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo),
  • informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a
  • informace, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi;

Tuto evidenci je nutno uchovat po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up